Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Mapa realizacji

 24Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2024

 24Skrócona nazwa edycji

1. Brukowany parkiet i zasłony przeciwdeszczowe w wiacie przy Ligockiej Świetlicy

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

2. Pomóż Strażakom pomagać Tobie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

3. Nasza ochrona - Wasze Bezpieczeństwo

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

4. Wzrost standardów służby OSP Ciochowice poprzez modernizację pomieszczenia funkcjonalno-użytkowego w budynku remizy strażackiej

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

5. Aktywne Kotliszowice

Planowany koszt: 22 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

6. Zakup domku gospodarczo-ogrodowego dla świetlicy w Sarnowie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

7. Modernizacja kuchni w szkole podstawowej nr2 im. G. Morcinka w Toszku

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

10. Przystosowanie „Zielonej klasy” do potrzeb użytkowania w Szkole Podstawowej nr 1 im. Ireny Sendler w Toszku

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

11. Brukowanie placu przy Szkole Podstawowej w Kotulinie cz.1

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

13. Rozbudowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 24Skrócona nazwa edycji

14. Wyposażenie świetlicy wiejskiej i doposażenie OSP w Kotulinie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2023

 23Skrócona nazwa edycji

1. Miejsce aktywnego wypoczynku - plac zabaw przy boisku.

Planowany koszt: 24 996 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

2. My Strażacy Jesteśmy Zawsze Dla Was

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

3. Budowa miejsc postojowych przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

6. Wzmocnienie potencjału ratowniczego OSP Toszek poprzez doposażenie ciężkiego wozu ratowniczo-gaśniczego

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

8. Brukowanie terenu przy Swietlicy Wiejskiej w Ligocie Toszeckiej

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

9. Budowa placu zabaw, przy Szkole Podstawowej im. Królowej Jadwigi w Pniowie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

10. Modernizacja szkolnej pracowni chemiczno-fizycznej

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

12. ZJAZD LINOWY ( TYROLKA ) DLA DZIECI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 IM. G. MORCINKA W TOSZKU

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

13. Budowa wiaty przy świetlicy wiejskiej w Paczynie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

14. Piłkochwyty, bramki do piłki nożnej na dużym boisku / doposażenie jednostki OSP w Kotulinie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 23Skrócona nazwa edycji

15. Wyposażenie kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Kotulinie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W przygotowaniu

 22Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22Skrócona nazwa edycji

1. Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

3. Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy w Sarnowie

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

6. Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Toszku

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

7. Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

9. Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie

Planowany koszt: 24 354 zł

 22Skrócona nazwa edycji

10. Zielona klasa

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

11. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie

Planowany koszt: 24 999 zł

 22Skrócona nazwa edycji

12. Siłownia na powietrzu w Kotulinie

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

13. Remont łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Pniowie

Planowany koszt: 25 000 zł

 22Skrócona nazwa edycji

14. Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21Skrócona nazwa edycji

2. Remont dachu świetlicy wiejskiej

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: W realizacji

 21Skrócona nazwa edycji

5. Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej

Planowany koszt: 15 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

7. Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie.

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 21Skrócona nazwa edycji

8. Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów.

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

9. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach

Planowany koszt: 24 462,30 zł

 21Skrócona nazwa edycji

16. Toszeckie Ognisko Muzyczne

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

19. Kontenerowa szatnia sportowa + bramki do piłki nożnej.

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

20. Altana - scena w Kotulinie

Planowany koszt: 25 000 zł

 21Skrócona nazwa edycji

24. Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek

Planowany koszt: 25 000 zł

 20Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20Skrócona nazwa edycji

3. Zakup sceny plenerowej z zabudową

Rzeczywisty koszt: 24 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

4. Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek

Planowany koszt: 24 600 zł

 20Skrócona nazwa edycji

6. Toszeckie Letnie Kino Plenerowe

Planowany koszt: 17 000 zł

Postęp realizacji: Zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji:Zrezygnowano z realizacji projektu w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 20Skrócona nazwa edycji

7. Modernizacja placu zabaw

Planowany koszt: 24 971 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

9. Infrastruktura dla dzieci na Oraczu

Planowany koszt: 24 600 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

11. Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: Przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 20Skrócona nazwa edycji

12. Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie

Rzeczywisty koszt: 24 999,75 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 20Skrócona nazwa edycji

13. Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego

Rzeczywisty koszt: 15 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17Skrócona nazwa edycji

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu.

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

10. Remont świetlicy środowiskowej - HARCÓWKI

Planowany koszt: 17 009 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

13. Altana - scena na Zamkowcu

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

 17Skrócona nazwa edycji

14. Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12

Planowany koszt: 25 000 zł

Postęp realizacji: Zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt