Mapa realizacji

 22'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2022

 22'Skrócona nazwa edycji

Brukowanie placu rekreacyjno-sportowego w Ciochowicach

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Częściowa termomodernizacja budynku świetlicy w Sarnowie

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu w Toszku

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa wiaty (altany) w Ligocie Toszeckiej

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy świetlicy wiejskiej w Paczynie

Koszt: 24 354 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zielona klasa

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kotulinie

Koszt: 24 999 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Siłownia na powietrzu w Kotulinie

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Remont łazienek w Świetlicy Wiejskiej w Pniowie

Koszt: 25 000 zł

 22'Skrócona nazwa edycji

Zagospodarowanie terenu wokół remizy OSP Toszek

Koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2021

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont dachu świetlicy wiejskiej

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: w realizacji

 21'Skrócona nazwa edycji

Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej

Szacunkowy koszt: 15 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie.

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 21'Skrócona nazwa edycji

Remont kuchni w świetlicy wiejskiej w Pniowie oraz zakup mebli i sprzętów.

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach

Szacunkowy koszt: 24 462,30 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Toszeckie Ognisko Muzyczne

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Kontenerowa szatnia sportowa + bramki do piłki nożnej.

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Altana - scena w Kotulinie

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 21'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2020

 20'Skrócona nazwa edycji

Zakup sceny plenerowej z zabudową

Koszt: 24 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek

Szacunkowy koszt: 24 600 zł

 20'Skrócona nazwa edycji

Toszeckie Letnie Kino Plenerowe

Szacunkowy koszt: 17 000 zł

Etap realizacji: zrezygnowano z realizacji

Opis realizacji: Zrezygnowano z realizacji projektu w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

 20'Skrócona nazwa edycji

Modernizacja placu zabaw

Koszt: 24 971 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Infrastruktura dla dzieci na Oraczu

Szacunkowy koszt: 24 600 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: przeniesiony na kolejny rok budżetowy

 20'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie

Koszt: 24 999,75 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 20'Skrócona nazwa edycji

Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego

Koszt: 15 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Projekty wybrane do realizacji Edycja 2017

 17'Skrócona nazwa edycji

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu.

Koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Remont świetlicy środowiskowej - HARCÓWKI

Szacunkowy koszt: 17 009 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Altana - scena na Zamkowcu

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

 17'Skrócona nazwa edycji

Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12

Szacunkowy koszt: 25 000 zł

Etap realizacji: zrealizowany

Poprzedni projekt
Następny projekt