projekt nr 1

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Toszka. Pokazy ratownicze z użyciem zakupionego sprzętu.


Lokalizacja

Pokazy ratownicze odbędą się na terenach zielonych zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie remizy OSP Toszek.

Streszczenie projektu

Wyposażenie jednostki OSP Toszek w specjalistyczny sprzęt ratowniczy niezbędny podczas wypadków drogowych, pożarów, innych zagrożeń wymagających interwencji Straży Pożarnej. Doposażenie spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Toszku to najdłużej działająca jednostka na terenie Gminy Toszek. Lokalizacja oraz przynależność OSP w Toszku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego sprawia, iż obsługuje ona około 80% zdarzeń na terenie gminy spośród wszystkich jednostek OSP.
W związku z coraz większą liczbą interwencji toszeckich strażaków, nie tylko związanych z pożarami, ale również z ratownictwem medycznym oraz wypadkami przedstawiamy Państwu niniejszy projekt.
Propozycja zakupu sprzętu medycznego ma za zadanie zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Toszek szczególnie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest główną przyczyną śmierci w Europie i dotyczy około 700 000 osób rocznie. Nieoczekiwane, nagłe zdarzenie jakim jest zatrzymanie krążenia powoduje, że jest ono zawsze dużym wyzwaniem dla osób niosących pomoc. Zwiększyć przeżywalność może pomóc defibrylator AED będący na wyposażeniu toszeckich strażaków, biorących udział w zdarzeniach na terenie całej gminy. Automatyczny defibrylator zewnętrzny w skrócie AED (ang. Automated External Defibryllator) jest to urządzenie, które po podłączeniu elektrod do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje rytm serca i określa czy poszkodowany wymaga defibrylacji. Defibrylator po uruchomieniu wydaje jasne komendy w języku polskim i podpowiada po kolei co należy zrobić. Pomaga także przy samej reanimacji podając odpowiednie tempo prowadzenia ucisków. Po licznych badaniach stwierdzono, że wczesne użycie defibrylatora powoduje zwiększenie wskaźnika przeżyć, natomiast jeżeli defibrylację wykonano w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia wskaźnik ten wzrasta w niektórych przypadkach nawet do 75%.
Naszym strażakom również bardzo potrzebny jest agregat prądotwórczy, platforma ratownicza, posiadająca szereg zastosowań - głównie przy wypadkach komunikacyjnych oraz zestaw do tlenoterapii, dzięki któremu bedą oni w stanie wspomóc osoby poszkodowane w wyniku różnego rodzaju zdarzeń, najczęściej związanych z pożarami, podtruciem tlenkiem węgla itp., które powodują ostrą niewydolność oddechową.
Jeżeli będą Państwo gotowi poprzeć nasz projekt z przyjemnością będziemy mogli zaprezentować jego zalety i zastosowanie podczas jednorazowo zorganizowanych pokazów ratowniczych, które odbędą się na terenie remizy OSP w Toszku w 2018 roku, po dokonaniu zakupu w/w sprzętu.

Zasięg oddziaływania projektu

Teren całej Gminy Toszek

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek oraz osoby czasowo przebywający lub przejeżdżający przez naszą Gminę.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Zmniejszenie umieralności mieszkańców Toszka oraz pobliskich miejscowości, poszkodowanych podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych i tym podobnych zdarzeń.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Defibrylator AED6 100 zł
2Zestaw do tlenoterapii1 900 zł
3Platforma ratownicza11 306 zł
4Agregat prądotwórczy5 694 zł
Łącznie: 25 000 zł