projekt nr 7

7. Budowa wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym w Paczynie.


Lokalizacja

Boisko sportowe ,,Orzeł,, Paczyna

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu budowę wiaty rekreacyjno-piknikowej na obiekcie sportowym LKS Orzeł Paczyna, która wzbogaci istniejący teren do alternatywnego wypoczynku oraz wspólnej integracji mieszkańców oraz gości miejscowości Paczyna.

Opis projektu

Budowa (dobudowa do istniejącego budynku) wiaty rekreacyjno-piknikowej jednospadowej o długości 14 m i szerokości 5 m na terenie boiska sportowego przy ul. Wiejskiej w Paczynie.
Na terenie planowanej budowy wiaty znajdują się boiska rekreacyjne (2 do piłki nożnej, 1 do koszykówki). Ponadto odbywają się cyklicznie festyny (sołeckie, sportowe i kościelne). Budowa wiaty wzbogaciła by istniejący teren do wypoczynku mieszkańców sołectwa oraz gości. Ponadto rodzice mogli by odpoczywać w cieniu podczas zabawy ich dzieci na boiskach sportowych. Dzieci, młodzież i dorośli po skończonych meczach mogliby odpocząć i posilić się. Zadaszenie to będzie również dobrym schronieniem przed niespodziewanymi warunkami atmosferycznymi. Budowa wspomnianej wiaty dodatkowo będzie służyła mieszkańcom do wspólnego integrowania się i wypoczynku. Teren jest ogrodzony i służy wszystkim mieszkańcom do spotkań plenerowych miejscowości Paczyna, mieszkańcom gminy Toszek a także przyjezdnym gościom. W przyszłości planowana jest dalsza rozbudowa obiektu o siłownię na wolnym powietrzu oraz o boisku do siatkówki plażowej w związku z czym planowana wiata była by doskonałym uzupełnieniem planowanej inwestycji.

Zasięg oddziaływania projektu

Zasięg oddziaływania projektu to boisko sportowe LKS Orzeł Paczyna. Podczas rozgrywek piłkarskich boisko jest odwiedzane przez wielu kibiców miejscowości Paczyna, Gminy Toszek a także innych pobliskich miejscowości. Czas chętnie spędzają na nim całe rodziny z dziećmi, a także rodziny piłkarzy.
Na boisku sportowym często organizowane są również sołecki,kościelne i sportowe festyny które przyciągają wiele osób z całej Gminy Toszek.
Zasięgiem oddziaływania jest rozpowszechnianie kultury i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Paczyny oraz promowanie Gminy Toszek.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

40 osób ludowego klubu sportowego Orzeł Paczyna uczestniczących w regularnych co tygodniowych treningach i meczach ŚlZPN.  
100 osób kibicujących podczas rozgrywek piłkarskich (dzieci, młodzież, rodziny piłkarzy i osób dorosłych).
80 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) korzystających w wolnej chwili z boiska sportowego.
500 osób uczestniczących w festynach.
W przyszłości ilość osób może się zwiększyć ponieważ planowana jest dalsza rozbudowa obiektu o siłownię na wolnym powietrzu oraz o boisku do siatkówki plażowej.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Przewidywanym celem jest zwiększenie osób korzystających z obiektu sportowego. Stworzenie miejsca idealnego do integracji, spotkań plenerowych, odpoczynku oraz miłego spędzenia czasu w gronie mieszkańców sołectwa Paczyna oraz Gminy Toszek a także przyjezdnych gości.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zadaszenie - drewno, nadbitka, materiał pomocniczy, blacha, obróbki, rynny, deska czołowaKosztorys11 000 zł
2Wykonanie zadaszenia Kosztorys6 500 zł
3Dokumentacja (mapa do celów projektowych, projekt, zezwolenia,itp.)Kosztorys7 500 zł
Łącznie: 25 000 zł