projekt nr 5

5. Zakup i montaż nowego domku, piaskownicy i ławki na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej


Lokalizacja

Przy ulicy Wiejskiej w Ligocie Toszeckiej

Streszczenie projektu

Głównym motywem stworzenia projektu jest konieczność zakupu nowych i bezpiecznych atrakcji na plac zabaw w Ligocie Toszeckiej

Opis projektu

Plac zabaw jest dostępny dla wszystkich dzieci, które mieszkają w Ligocie Toszeckiej wraz z rodzicami, którzy pełnią rolę opiekunów. Z nowych atrakcji będą mogły korzystać one każdego dnia. Efektem realizacji będzie podniesienie atrakcyjności placu zabaw i zwiększenie bezpieczeństwa.
Placami zabaw zarządza Gmina Toszek a sołtys opiekuje się nimi każdego dnia, dogląda i pilnuje przestrzegania regulaminu.

Zasięg oddziaływania projektu

Zakupienie i zamontowanie nowych atrakcji na placu zabaw w Ligocie Toszeckiej zwiększy bezpieczeństwo korzystających dzieci i polepszy atrakcyjność placu zabaw. Przedsięwzięcie pozwoli na spędzanie większej części wolnego czasu dzieci na aktywnościach i zabawach na terenie Sołectwa Ligota Toszecka.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

30-50 osób

Przewidywane cele do osiągnięcia

Poprawa bezpieczeństwa na placu zabaw oraz uatrakcyjnienie go poprzez postawienie nowych atrakcji.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zakup domku + montażcennik 6 000 zł
2Zakup piaskownicy kwadratowej 3mx3m + montażcennik2 000 zł
3Zakup ławki + montażcennik1 000 zł
4Dokumentacja architektoniczna cennik6 000 zł
Łącznie: 15 000 zł