projekt nr 13

13. Altana - scena na Zamkowcu


Lokalizacja

ul. Karola Miarki 12, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu zbudowanie altany - sceny przy ul. Karola Miarki 12 w Toszku o wymiarach 4m x 6m

Opis projektu

Altana - scena będzie dostępna dla wszystkich organizacji i grup nieformalnych.
Dysponentem będzie KS Zamkowiec w Toszku, na którym to obiekcie zostanie przygotowana altana - scena.

Zasięg oddziaływania projektu

Altana - scena skierowana jest do wszystkich organizacji i grup nieformalnych, którzy będą chcieli zorganizować imprezę lub spotkanie wewnętrzne na wolnym powietrzu.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Ok. 300-500 osób podczas imprez organizowanych przez stowarzyszenie grupy nieformalne. Podczas spotkań wewnętrznych altana pomieści grupy 30 - 50 osobowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Lepsza dostępność do obiektu sportowego przy ul. Karola Miarki 12.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Budowa altany - sceny 4x6m (1000 zł x m2)25 000 zł

Załączniki