projekt nr 16

16. Toszeckie Ognisko Muzyczne


Lokalizacja

Toszek, ul. Zamkowa - salka parafialna

Streszczenie projektu

Zadanie polega na stworzeniu Toszeckiego Ogniska Muzycznego - w którym grupa 17 osób będzie mogła się uczyć gry na instrumentach dętych oraz podstaw teorii muzyki pod okiem doświadczonych nauczycieli.

Opis projektu

Ognisko Muzyczne ma zostać stworzone do nauki gry na instrumentach dętych np.: trąbka, saksofon, tenor, tuba, klarnet, flet. Jak widać po paru projektach stworzonych przez Orkiestrę Dętą Toszek zapotrzebowanie na tego rodzaju usługi jest w naszej Gminie ciągle na dość dużym poziomie, jednakże jest problem z dostępnością nauczycieli tu na miejscu. Realizacja tego projektu pozwoli na podjęcie przez dzieci oraz młodzież z Naszej Gminy pierwszych kroków w swojej karierze muzycznej, co w przyszłości może zaowocować np. zapisaniem się do szkoły muzycznej oraz dalsze kontynuowanie swojego rozwoju muzycznego.
Założenia zadania przewidują naukę dla 17 osób w wieku 8-25 lat.
Projekt byłby prowadzony od 1 marca do końca grudnia 2021r. z przerwą na wakacje szkolne w miesiącach: lipiec-sierpień.
Byłby to okres ok. 35 tygodni szkolnych. Co tydzień każdy z uczniów miałby przeprowadzoną 30min indywidualną lekcję z nauczycielem.
Łącznie przeprowadzonych zostałoby ok. 297 godzin zegarowych lekcji indywidualnych.
Po konsultacji z Proboszczem ks. Sebastianem Bensz - projekt może być realizowany w pomieszczeniach salki parafialnej.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt będzie realizowany w Toszku - w salce parafialnej.
Przed rozpoczęciem projektu zostaną ogłoszone w kościołach naszej gminy oraz poprzez media społecznościowe informacje o naborze do Toszeckiego Ogniska Muzycznego. W razie zgłoszenia się więcej niż 17 osób - zostaną przeprowadzone przesłuchania które wyłonią najlepszych spośród wszystkich zgłoszeń.
W projekcie mogą brać udział dzieci oraz młodzież z całej Gminy Toszek w przedziale wiekowym 8 - 25 lat.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Liczba osób które czynnie będą mogły skorzystać z projektu jest określona na 17 uczestników.
Pośrednio z projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek, gdyż adepci Toszeckiego Ogniska Muzycznego w przyszłości będą mogli wstąpić w szeregi Orkiestry Dętej Toszek, przez co jakość wykonywanych koncertów będzie jeszcze wyższa.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Celem projektu jest:
- stworzenie szansy właściwego rozwoju w sferze umuzykalnienia dzieciom oraz młodzieży Gminy Toszek
- zagospodarowanie czasu wolnego dzieci oraz młodzieży
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców Gminy Toszek
- wzbogacenie oferty artystycznej i kulturalnej organizowanych wydarzeń
- wzmocnienie składu Orkiestry Dętej Toszek

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wynagrodzenie dla nauczycieli gry na instrumentach dętych 84zł/h (17osób x 0,5h tygodniowo x 35 tygodni = 297h)(Cena zawiera koszty dojazdów nauczycieli do Toszka. Cena została oszacowana na podstawie ceny 1roboczo-godziny nauczyciela podczas realizacji projektu Orkiestry Dętej Toszek z roku 2017r)84zł x297h25 000 zł