projekt nr 3

3. Zakup sceny plenerowej z zabudową


Lokalizacja

Teren przy świetlicy wiejskiej

Streszczenie projektu

Zadanie polega na zakupieniu profesjonalnej sceny plenerowej wraz z zadaszeniem w celu organizacji lokalnych imprez plenerowych w Sarnowie. Zakupiony obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i pozwoli na organizację imprez na wyższym poziomie.

Opis projektu

Zadanie polega na zakupieniu profesjonalnej sceny plenerowej wraz z zadaszeniem i zabudową dla wsi Sarnów. Altana wraz ze sceną zostanie umieszczona na stałe przy  świetlicy wiejskiej w Sarnowie. Będzie ona wykorzystywana do organizacji lokalnych imprez plenerowych oraz spotkań mieszkańców (zarówno dorosłych, jak i dzieci), jak dożynki, Dzień Rodziny, Spartakiada, procesja z okazji św. Urbana, Dzień Matki, Dzień Dziecka, letnie półkolonie. Zakupiona scena będzie mogła zostać wykorzystywana również podczas zajęć świetlicowych do przygotowania występów sarnowskich dzieci, które zostaną zaprezentowane podczas organizowanych imprez i spotkań. Zakupiony obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców podczas organizowanych przez sołectwo i Koło Gospodyń Wiejskich lokalnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Imprezy organizowane przez sołectwo są ogólnodostępne i bezpłatne dla mieszkańców wsi i Gminy Toszek.
Profesjonalna scena pozwoliłaby na zapraszanie znanych artystów, zespołów, którzy mają określenie wymagania. Przyciągnęłoby to jeszcze więcej mieszkańców zarówno Sarnowa jak i całej Gminy. Organizowane imprezy byłyby na jeszcze wyższym poziomie.


Do tej pory sołectwo wypożyczało od Gminy scenę, co wiązało się ze skomplikowanym działaniem logistycznym, ponieważ wymagało to przewozu sceny traktorami z Toszka do Sarnowa i z powrotem, a sam dojazd traktorami do miejsca składowania owej sceny był mocno utrudniony ze względu wąską drogę i parkujące tam samochody. Równocześnie przedsięwzięcie logistyczne wymagało zaangażowane wielu osób do składania i demontażu sceny. Musiały być to osoby, które posiadają odpowiednie doświadczenie.  Zamontowanie sceny na stałe ułatwiłoby organizację plenerowych imprez i zaoszczędziło wiele czasu i pracy.

Dysponentem sceny będzie sołectwo Sarnów, które zobowiązuje się do dbania o zakupiony obiekt i jego konserwację. Drobne naprawy będą wykonywane w czynie społecznym przez  mieszkańców, a większe zostaną pokryte z funduszu sołeckiego.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt będzie realizowany w Sarnowie. Zakupiona scena będzie służyła do organizacji lokalnych imprez, w których biorą udział zarówno mieszkańcy wsi jak i całej Gminy Toszek.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Szacujemy, że w ciągu jednego roku z efektów projektu skorzysta ok. 1000 osób, które uczestniczą w imprezach plenerowych organizowanych przez sołectwo i KGW. W przedsięwzięciach biorą udział dorośli, seniorzy, dzieci, młodzież. Mieszkańcy bardzo licznie uczestniczą w lokalnych wydarzeniach.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Celem projektu jest:
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz poprawa jakości ich życia,
- stworzenie infrastruktury kulturalno-rozrywkowej przy świetlicy wiejskiej poprzez zainstalowanie profesjonalnej sceny wraz z zadaszeniem i zabudową,
- ułatwienie organizacji imprez plenerowych i spotkań mieszkańców w Sarnowie,
- wzbogacenie oferty artystycznej i kulturalnej organizowanych wydarzeń
- poprawa przestrzeni publicznej.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zakup sceny z zadaszeniem i zabudową ochraniającą przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymiwycena24 000 zł