projekt nr 9

9. Rozbudowa strefy rekreacyjno-sportowej w Ciochowicach


Lokalizacja

Ciochowice, pomiędzy ulicą Wiejską, a Osiedlową.

Streszczenie projektu

Projekt będzie dotyczył rozbudowy miejsca integracji i rekreacji w sołectwie Ciochowice poprzez zakupienie zestawu zabawowego i podwójnej huśtawki. Do powstałego już miejsca aktywności z strefą fitness zostanie rozbudowana strefa zabawy dla dzieci.

Opis projektu

Miejsce zabawowe będzie ogólnodostępne dla wszystkich korzystających.
Dysponentem efektu zadania będą mieszkańcy sołectwa Ciochowice, gminy Toszek jak i zaproszeni goście, którzy będą odwiedzać sołectwo.
Dzisiejszy tryb życia oraz brak możliwości społecznej integracji powoduje indywidualizację społeczeństwa oraz zanik więzi lokalnych wzmacniających mieszkańców we wspólną całość.

Realizacja zadania wpłynie na aktywny wypoczynek, połączony z rozwojem sprawności fizycznej wśród dzieci szczególnie w warunkach do tego przystosowanych, a w gronie rówieśników będzie stanowiła niewątpliwie doskonały sposób spędzania wolnego czasu.
Dziś część zupełnie niewykorzystanego terenu, stanie się miejscem spotkań, rozrywki, kultywowania gwary i tradycji śląskiej o znaczeniu szerszym, bo międzypokoleniowym.

Pociągnie to za sobą nie tylko korzyści dla mieszkańców, którzy oczywiście skorzystają na tym najbardziej, ale spowoduje również ogólny rozwój miejscowości.
Efektem realizacji projektu będzie poprawa wizerunku miejsca rekreacyjnego poprzez jego rozbudowę o urządzenia zabawowe, która wpłynie na wzrost atrakcyjności sołectwa Ciochowice, a także na umożliwienie rodzinnego i bezpiecznego spędzania wolnego czasu.
W miejscu realizacji zadania będą usadowione następujące urządzenia zabawowe:

1. Zestaw, na który składa się pomost linowy, pomost stały, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa i zjeżdżalnia.
2. Huśtawka podwójna
3. Huśtawka ważka B
4. Drabinka krzyżakowa z ścianką wspinaczkową
Wszystkie urządzenia będą posiadać odpowiednie atesty, które będą gwarancją bezpiecznego ich użytkowania.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt będzie obejmował teren sołectwa Ciochowice, a także całej gminy Toszek.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Z miejsca zabawowego i rekreacyjnego, będą korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa Ciochowice (380 osób), gminy jak i osoby, które odwiedzają sołectwo (rodziny, goście mieszkańców).

Przewidywane cele do osiągnięcia

Głównym celem operacji jest poprawa dostępności mieszkańców Gminy Toszek w tym przyjeżdzających gości, turystów do infrastruktury spędzania wolnego czasu oraz stworzenia estetycznego miejsca integracji rodzinnej poprzez rozbudowę placu rekreacyjnego w sołectwie Ciochowice.
Powyższy cel wpłynie bezpośrednio na podniesieni jakości życia mieszkańców w/w sołectwa poprzez poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni publicznej, w sposób sprzyjający integracji i nawiązaniu codziennych kontaktów. Zrealizowana operacja będzie sprzyjać stworzeniu warunków do bezpiecznego i przyjemnego spędzania wolnego czasu przez rodziny z dziećmi.
Celem szczegółowym operacji jest umożliwienie mieszkańcom wsi Ciochowice w rozwoju inicjatyw lokalnych i integracji społecznej poprzez rozbudowę miejsca rekreacji.
Powstałe dodatkowe miejsce przyczyni się do poprawy jakości spędzania wolnego czasu przez mieszkańców wsi, wpłynie na jej rozwój pod względem rekreacyjnym, a także na ożywienie wspólnych więzi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zestaw, na który składa się pomost linowy, pomost stały, przeplotnia linowa, drabinka krzyżakowa i zjeżdżalnia.16 420,50 zł
2Dokumentacja architektoniczna6 000 zł
3Huśtawka pojedyncza2 041,80 zł
Łącznie: 24 462,30 zł