projekt nr 10

10. Remont świetlicy środowiskowej - HARCÓWKI


Lokalizacja

Gliwicka 24, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Remont i modernizacja świetlicy środowiskowej - harcówki. Zadania: wykonanie wentylacji, wymiana okna i drzwi wejściowych, zamontowanie szyldu identyfikacyjnego, odgrzybienie i odmalowanie pomieszczeń.

Opis projektu

Dysponentem będzie Szczep Harcerski "IGNIS" w Toszku.
Lokal, tak jak do tej pory, będzie udostępniany bezpłatnie lokalnym grupom działania, stowarzyszeniom, organizacjom non-profit i osobom, które wyrażą chęć organizacji zajęć w świetlicy.

Zasięg oddziaływania projektu

Pomieszczenia świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Gliwickiej 24 w Toszku wraz z terenami przyległymi (ulica, podwórze).

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Docelowo z obiektu będą korzystać:
1. zuchy i harcerze ze Szczepu Harcerskiego "IGNIS" w Toszku - ok. 80 osób
2. rodzice i sojusznicy szczepu - ok. 200 osób
3. lokalne grupy działania, stowarzyszenia i organizacje non-profit
4. osoby zainteresowane prowadzeniem bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży

Przewidywane cele do osiągnięcia

1. Przywrócenie wartości użytkowej lokalu gminnego.
2. Stworzenie bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Toszka.
3. Poprawa warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie Toszka.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy od strony podwórza (wycena stolarza)3 622 zł
2Odgrzybianie pomieszczeń (internet)900 zł
3Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach (kalkulator budowlany)7 381,45 zł
4Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym (kotłownia) i pomieszczeniach sanitarnych (sklep internetowy)4 000 zł
5Zakup i wymiana okna w pomieszczeniu sanitarnym (internet)596 zł
6Zakup i montaż tablicy identyfikacyjnej (szyld) (oferta od dostawcy)510 zł
Łącznie: 17 009 zł