wniosek nr 10

10. Remont świetlicy środowiskowej - HARCÓWKI


Opis wniosku

Dysponentem będzie Szczep Harcerski "IGNIS" w Toszku.
Lokal, tak jak do tej pory, będzie udostępniany bezpłatnie lokalnym grupom działania, stowarzyszeniom, organizacjom non-profit i osobom, które wyrażą chęć organizacji zajęć w świetlicy.

Zasięg oddziaływania projektu

Pomieszczenia świetlicy środowiskowej w budynku przy ul. Gliwickiej 24 w Toszku wraz z terenami przyległymi (ulica, podwórze).

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Docelowo z obiektu będą korzystać: 1. zuchy i harcerze ze Szczepu Harcerskiego "IGNIS" w Toszku - ok. 80 osób 2. rodzice i sojusznicy szczepu - ok. 200 osób 3. lokalne grupy działania, stowarzyszenia i organizacje non-profit 4. osoby zainteresowane prowadzeniem bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży

Opis lokalizacji

Gliwicka 24, 44-180 Toszek

Zasady korzystania z efektu projektu przez ogół mieszkańców

1. Przywrócenie wartości użytkowej lokalu gminnego. 2. Stworzenie bezpiecznych, przyjaznych i atrakcyjnych warunków do prowadzenia zajęć edukacyjnych, sportowych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży z Toszka. 3. Poprawa warunków funkcjonowania organizacji pozarządowych na terenie Toszka.

Poszczególne elementy kosztów

1Zakup i wymiana drzwi wejściowych do świetlicy od strony podwórza (wycena stolarza)3 622 zł
2Odgrzybianie pomieszczeń (internet)900 zł
3Malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach (kalkulator budowlany)7 381,45 zł
4Wykonanie wentylacji w pomieszczeniu gospodarczym (kotłownia) i pomieszczeniach sanitarnych (sklep internetowy)4 000 zł
5Zakup i wymiana okna w pomieszczeniu sanitarnym (internet)596 zł
6Zakup i montaż tablicy identyfikacyjnej (szyld) (oferta od dostawcy)510 zł