projekt nr 24

24. Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek


Lokalizacja

Młyńska 11, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Wyposażenie jednostki OSP Toszek w mundury bojowe niezbędne podczas
wypadków drogowych, pożarów oraz innych zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnej.
Zakup ubrań specjalnych spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy.

Opis projektu

Ochotnicza Straż Pożarna w Toszku to najdłużej działająca jednostka na terenie Gminy
Toszek. Lokalizacja oraz przynależność OSP w Toszku do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego sprawia, iż obsługujemy około 80% zdarzeń na terenie gminy spośród wszystkich jednostek OSP.
W związku z coraz większą liczbą interwencji toszeckich strażaków związanymi z pożarami, wypadkami komunikacyjnymi, usuwaniem skutków nawałnic, ratownictwem medycznym oraz innymi zagrożeniami - co znacząco wpływa na zużycie sprzętu oraz umundurowania, przedstawiamy Państwu niniejszy projekt. Nasz tegoroczny projekt to kontynuacja rozpoczętej poprzednim roku wymiany strażackich ubrań specjalnych.
Zakup 6 kompletów strażackich ubrań specjalnych umożliwi zaangażowanie większej ilości ratowników do bezpiecznego, zgodnego z przepisami prawa oraz skuteczniejszego prowadzenia działań ratowniczo - gaśniczych - co ma za zadanie zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Toszek. Dostępność efektów projektu - w przypadku ubrań strażackich będzie się materializowała podczas akcji ratowniczo - gaśniczych.
Jeżeli będą Państwo gotowi poprzeć nasz projekt z przyjemnością będziemy mogli zaprezentować zalety i zastosowanie ubrań strażackich podczas pokazów
ratowniczych, które odbędą się na terenie remizy OSP w Toszku.

Zasięg oddziaływania projektu

Teren całej Gminy Toszek

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek oraz osoby czasowo przebywający lub przejeżdżający przez naszą Gminę - około 10 000 osób.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Celem projektu jest pozyskanie niezbędnych 6 kompletów ubrań strażackich (kurtka i spodnie ciężkie zgodnie z PN-EN 469, kurtka lekka zgodnie z PN-EN
15614)  zapewniających skuteczność niesionej pomocy podczas pożarów, wypadków komunikacyjnych, skutków nawałnic i tym podobnych zdarzeń - co znacząco wpłynie na wzrost bezpieczeństwa ratowanego mienia, zdrowia oraz życia mieszkańców Gminy Toszek jak i samych ratowników biorących udział w niebezpiecznych zdarzeniach.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Ubranie specjalne 3-częściowe (kurtka i spodnie ciężkie zgodnie z PN-EN 469, kurtka lekka zgodnie z PN-EN 15614) posiadające ważne świadectwo CNBOPstrona www25 000 zł