projekt nr 12

12. Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie


Lokalizacja

Parking będzie zlokalizowany na północnej cześć działki z wjazdem od ul. Świbskiej.

Streszczenie projektu

Parking na działce 863/198 o pow. 147m2 z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. Miejsca postojowe oddzielone pasami z kostki brukowej czerwonej o wym.2,5m x 5,0m i 3,60 x 5,0m dla osoby niepełnosprawnej.

Opis projektu

Efektem realizacji projektu będzie wybudowanie parkingu samochodowego ogólnodostępnego, z którego korzystać będą mieszkańcy Gminy Toszek i sołectwa Kotulin, w szczególności osoby korzystające z przedszkola publicznego oraz z świetlicy wiejskiej umiejscowionej w okolicy planowanej inwestycji. Powstanie parkingu sprawi, że znacznie poprawi się bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Przedmiotowa inwestycja wraz z sąsiednimi działkami jest częścią składową kompleksu rekreacyjno-kulturowego realizowanego na terenie sołectwa Kotulin. Na sąsiedniej działce planuje się zagospodarować przestrzeń poprzez małą architekturę i elementy zieleni na co sołectwo Kotulin w części pozyskało środki finansowe. Poprzez wybudowanie parkingu działka zyska właściwą funkcjonalność oraz estetykę. Obecnie działka jest niezagospodarowana, brak utwardzonej nawierzchni, co powoduje że jest niewykorzystana i niefunkcjonalna.

Zasięg oddziaływania projektu

Wybudowany parking będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Toszek i sołectwa Kotulin, w szczególności użytkowników dróg.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Z projektu po jego realizacji będą korzystać wszyscy mieszkańcy Gminy Toszek i sołectwa Kotulin  - tygodniowo ok. 600 osób.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Głównym celem przedsięwzięcia jest ułatwienie mieszkańcom Gminy Toszek i sołectwa Kotulin bezpiecznego dostępu do infrastruktury publicznej - świetlica wiejska, przedszkole publiczne. Z parkingu będą korzystać między innymi uczestniczący spotkań sołeckich, wydarzeń kulturalnych, spotkań stowarzyszeń/klubów/organizacji pożytku publicznego organizowanych w świetlicy wiejskiej. Do czasu realizacji budowy planowanego przedszkola w Kotulinie (w innej lokalizacji), parking zapewni bezpieczne parkowanie samochodów w czasie odwożenia oraz odbioru dzieci z przedszkola. Dzięki realizacji projektu zwiększy się bezpieczeństwo mieszkańców i dzieci, ponieważ do tej pory rodzice parkowali samochody na nieoznakowanych miejscach po obu stronach ul. Świbskiej . Dodatkowym atutem parkingu będzie wydzielone miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej, co poprawi dostępność pobliskiej infrastruktury rekreacyjno-kulturowej osobom społecznie wykluczonym.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wybudowanie miejsca parkingowego/postojowego Cennik25 000 zł