projekt nr 20

20. Altana - scena w Kotulinie


Lokalizacja

Południowa część działki 863/198 - od strony ogrodzenia z terenem przedszkola.

Streszczenie projektu

Projekt obejmuje budowę drewnianej altany o wymiarach 4m x 6m na działce nr 863/198  zlokalizowanej w Kotulinie przy ul. Świbskiej obok świetlicy wiejskiej,przedszkola i placu zabaw. Altana będzie służyć jako miejsce spotkań mieszkańców sołectwa.

Opis projektu

Altana będzie obiektem ogólnodostępnym. Z realizacji zadania skorzystają wszystkie grupy wiekowe - seniorzy, dzieci z rodzicami i opiekunowie, młodzież w czasie spotkań z rówieśnikami. Będą to mieszkańcy sołectwa, jak również zaproszeni goście. Celem zadania jest tworzenie przyjaznej i bezpiecznej przestrzeni dla spotkań mieszkańców. Wpłynie to na zwiększenie możliwości organizacji działań i integracji mieszkańców oraz na poprawę estetyki miejscowości Kotulin.

Zasięg oddziaływania projektu

Altana będzie służyć wszystkim  mieszkańcom sołectwa Kotulin i Gminy Toszek  podczas spotkań integracyjnych i festynów. Będzie dopełnieniem istniejącej infrastruktury, w tym placu zabaw dla dzieci, świetlicy wiejskiej, przedszkola i świetlicy OSP. Altana zwiększy atrakcyjność organizowanych na terenie sołectwa przedsięwzięć, a także zachęci do większego udziału osób w uczestniczeniu w lokalnych imprezach. Jest odpowiedzią na potrzeby tworzenia zewnętrznego miejsca spotkania, przestrzeni do prezentowania organizacji (m.in. Klub Seniora, Koło Gospodyń Wiejskich, Orkiestry Dętej Kotulin, Stowarzyszenia "Razem dla Kotulina", DFK) oraz potrzebę zagospodarowania terenu.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Z projektu po jego realizacji będą korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa Kotulin, około 1400 osób. Liczebność osób korzystających będzie zwiększona w okresie letnim - tygodniowo ok. 250 osób.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Głównym celem jest wzrost aktywności społecznej mieszkańców poprzez stworzenie przyjaznej przestrzeni spotkań na świeżym powietrzu. Przyczyni się to do integracji i nawiązywania kontaktów międzypokoleniowych. Dzięki realizacji projektu stworzone zostaną warunki umożliwiające integrację i odnowienie silnej więzi w społeczeństwie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zakup i montaż altany drewnianej 4m x 6m25.000,0025 000 zł