projekt nr 11

11. Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie


Lokalizacja

Paczyna, ul. Wiejska
Boisko Sportowe LKS "Orzeł" Paczyna

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu budowę studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym LKS w Paczynie. Budowa studni pomoże w nawadnianiu płyty boiska oraz obszaru zieleni. Studnia pozwoli uniknąć kosztów związanych z zakupem wody do nawadniania.

Opis projektu

Efektem jest dobry stan techniczny murawy, który umożliwi efektywne trenowanie oraz osiąganie lepszych wyników w rozgrywkach piłki nożnej.

Zasięg oddziaływania projektu

Zasięg oddziaływania projektu to boisko sportowe LKS Orzeł Paczyna, lokalna społeczność miejscowości Paczyna, oraz mieszkańcy Gminy Toszek. Zasięgiem oddziaływania jest rozpowszechnianie kultury i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Paczyny oraz Gminy Toszek.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

30 osób ludowego klubu sportowego Orzeł Paczyna uczestniczących w regularnych co tygodniowych treningach i meczach SZPN.
80 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) korzystających w wolnej chwili z boiska sportowego.
W przyszłości ilość osób może się zwiększyć o dzieci, dla których planowane będą również szkolenia i treningi.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Przewidywanym celem który planuje się osiągnąć dzięki budowie studni jest zmiana sposobu nawadniania płyty boiska.
Koszty projektu zwrócą się po upływie 3-4 lat w zależności od częstotliwości nawadniania i z każdym kolejnym rokiem będą już zyskiem dla Gminy Toszek.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Elementy studni głębinowej+ wiercenie1150011 500 zł
2Bufor wody70007 000 zł
3Projekt robót geologicznych + dokumentacja15001 500 zł
4Uzbrojenie studni w pompę głębinową 35003 500 zł
5Inne prace montażowe15001 500 zł
Łącznie: 25 000 zł