Budżet Obywatelski
Toszek 2018

Budżet Obywatelski
Toszek 2018

Znamy wyniki głosowania na projekty zgłoszone w tegorocznym Budżecie Obywatelskim!
Sprawdź, które zadania zostaną zrealizowane w Twojej okolicy.

Harmonogram

 • Kampania
  informacyjno-edukacyjna

  Od 29.06.2017

 • Zgłaszanie projektów
  do Budżetu Obywatelskiego

  Od 17.07.2017
  do 07.08.2017

 • Weryfikacja
  zgłoszonych wniksów

  Od 08.08.2017
  do 31.08.2017

 • Publikacja listy
  wniosków zweryfikowanych

  01.09.2017

 • Głosowanie

  Od 15.09.2017
  do 27.09.2017

 • Oficjalne ogłoszenie wyników

  Do 06.10.2017

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Toszek, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do zadysponowania jest 100 tys. złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Toszek, który ukończył 16 lat oraz jest wpisany do zbioru meldunkowego Gminy (pobyt stały lub czasowy), z wyłączeniem jednostek pomocniczych Gminy.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić wniosek

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ty decydujesz

Osobiście decydujesz, co i gdzie ma zostać zrealizowane dzięki publicznym środkom.

Masz wpływ

Sugerujesz dla Władz jakie inwestycje
są potrzebne w Twojej gminie.

Budujesz więzi

Wchodząc w interakcje z innymi zaangażowanymi podczas realizacji wspólnych inicjatyw budujesz więzi w lokalnych społecznościach.

Ile kosztuje miasto

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw, boisk

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 29.06.2017

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 17.07.2017
do 07.08.2017

Weryfikacja
zgłoszonych wniksów

Od 08.08.2017
do 31.08.2017

Publikacja listy
wniosków zweryfikowanych

01.09.2017

Głosowanie

Od 15.09.2017
do 27.09.2017

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 06.10.2017

Sprawdź, który projekt wygrał Zobacz wyniki

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski