Budżet Obywatelski Toszek 2022

Słowo od burmistrza

Rozpoczynamy kolejną edycję Toszeckiego Budżetu Obywatelskiego 2022. To przedsięwzięcie będziemy wdrażać z dużą satysfakcją, ponieważ sprzyja ono rozwijaniu kreatywności mieszkańców. Zgłaszanie dobrych pomysłów i umiejętność pozyskania sojuszników do ich realizacji to ważne umiejętności, które można doskonalić właśnie dzięki budżetowi obywatelskiemu. Zachęcam do szukania dobrych pomysłów i osób z którymi i dla których będą one realizowane. Przypominam, że mogą to być przedsięwzięcia społeczno-kulturalne, ale także inwestycyjne, remontowe czy zakupowe. Ważne, aby rezultaty projektów mogły bez ograniczeń i  bez odpłatności służyć wszystkim mieszkańcom.

Życzę powodzenia w zgłaszaniu swoich projektów!

Grzegorz Kupczyk
Burmistrz Toszka

Co warto wiedzieć o Budżecie Obywatelskim?

Czym jest Budżet Obywatelski?

To wydzielona część budżetu gminy Toszek, o której przeznaczeniu zdecydują w głosowaniu mieszkańcy. W tym roku do zadysponowania jest 242.500 złotych.

Co daje udział w Budżecie Obywatelskim?

Masz możliwość bezpośredniego decydowania o tym, na co zostaną wydane środki z budżetu gminy. Masz realną szansę zrealizować własne pomysły oraz zmienić wizerunek Twojego otoczenia. To Twój wkład w rozwój gminy!

Kto może wziąć udział?

W procesie budżetu obywatelskiego może uczestniczyć każdy mieszkaniec Gminy Toszek.

Jak włączyć się w Budżet Obywatelski?

Możesz zgłosić własny projekt.
Dowiedz się, jak zgłosić wniosek

Możesz zagłosować na najlepsze Twoim zdaniem projekty.
Sprawdź, jak oddać głos

Dlaczego warto angażować się
w życie Twojej gminy?

Ty i Twoi sąsiedzi, przyjaciele możecie zmieniać swoje otoczenie dzięki idei Budżetu Obywatelskiego.
Wspólnie możecie realizować własne pomysły aby tworzyć gminę marzeń.

Ile kosztuje gmina

Sprawdź przykładowe koszty różnych miejskich działań.

Remont ulic i chodników

Budowa ścieżek rowerowych, placów zabaw

Zajęcia rekreacyjne, warsztaty plenerowe, koncerty

Modernizacja terenów zielonych

Mapa realizacji

Mapa projektów wybranych
do realizacji w poprzednich latach

Zobacz mapę

Harmonogram

Kampania
informacyjno-edukacyjna

Od 13.07.2021

Zgłaszanie projektów
do Budżetu Obywatelskiego

Od 26.07.2021
do 06.08.2021

Weryfikacja i opiniowanie
zgłoszonych projektów

Od 09.08.2021
do 13.08.2021

Ogłoszenie listy projektów
poddanych pod głosowanie

20.08.2021

Głosowanie

Od 23.08.2021
do 12.09.2021

Oficjalne
ogłoszenie wyników

Do 17.09.2021

Sprawdź, który projekt wygrał

Budżet krok po kroku

Zobacz więcej informacji o programie Budżet Obywatelski