projekt nr 14

14. Budowa parkingu przy ul. Karola Miarki 12


Lokalizacja

ul. Karola Miarki 12, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu zbudowanie parkingu z kostki brukowej przy ul. Karola Miarki 12 w Toszku o powierzchni 180 m2

Opis projektu

Parking będzie ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców Gminy Toszek.

Zasięg oddziaływania projektu

Parking skierowany jest do wszystkich mieszkańców przyjeżdżających na obiekt sportowy przy ul. Karola Miarki 12,

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Ok. 200 osób co dwa tygodnie podczas zawodów sportowych. W przypadku imprez liczba osób korzystających z parkingu znacznie wzrasta.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Lepsza dostępność do obiektu sportowego przy ul. Karola Miarki 12.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Budowa parkingu o powierzchni 180 m2 (180m2 x ok.140 zł)25 000 zł