projekt nr 19

19. Kontenerowa szatnia sportowa + bramki do piłki nożnej.


Lokalizacja

Duże boisko w Kotulinie ul. Kolejowa

Streszczenie projektu

Celem projektu jest dopuszczenie dużego boiska w Kotulinie do dziecięcych rozgrywek sportowych. Zakup przenośnej, kontenerowej szatni sportowej oraz aluminiowych bramek do piłki nożnej są niezbędne, aby uzyskać wymaganą zgodę.

Opis projektu

Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wydawanie kluczy do bramek i szatni sportowej, po wcześniejszym zgłoszeniu chęci korzystania z szatni i sprzętu.

Zasięg oddziaływania projektu

Kontenerowa szatnia sportowa oraz bramki będą udostępniane chętnym przebywającym na obiekcie sportowym w Kotulinie.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Obiekt ogólnodostępny, liczba osób korzystających z obiektu zmienna.  Obecnie regularnie w treningach 2 x w tygodniu uczestniczy 25os. z tendencją na wzrost zainteresowanych zajęciami.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Dostęp do kontenerowej, przenośnej szatni sportowej. Dopuszczenie boiska do rozgrywek sportowych przez, popularyzacja sportu, zachęcenie do uprawiania sportu, dostęp do przenośnych bramek sportowych - możliwość ustawiania dowolnej wielkości boiska. Dostęp do szatni sportowej umożliwiającej zmianę stroju. Schron w razie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Kontenerowa szatnia sportowa20 000 zł
2Bramki do piłki nożnej 5X25 000 zł
Łącznie: 25 000 zł