projekt nr 6

6. Toszeckie Letnie Kino Plenerowe


Lokalizacja

ul. Zamkowa, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Toszeckie Letnie Kino Plenerowe jako sposób na przyjemne spędzenie czasu na świeżym powietrzu w malowniczym miejscu jakim jest nasz Toszecki Zamek.
Seanse weekendowe zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

Opis projektu

Organizacja czterech wakacyjnych sesji Kina Plenerowego odbywających się w weekendowe wieczory na terenie naszego miasta. Proponowane miejsce organizacji – Dziedziniec Zamku w Toszku ew. teren wygrodzony przy boisku Zamkowiec Toszek.
Przewidywane projekcje w lipcu i sierpniu, co dwa tygodnie. O godz 19.00 seanse dla dzieci, o godz. 21.00 seanse dla młodzieży i dorosłych.

Projekt dostępny dla wszystkich mieszkańców Miasta i Gminy Toszek oraz osób nas odwiedzających.

Zasięg oddziaływania projektu

Mieszkańcy Miasta i Gminy Toszek oraz osoby przebywające na terenie naszej Gminy

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Szacunkowa, łączna liczba uczestników cyklu projekcji to 800 osób, przeciętnie przewiduje się udział ok. 200 osób na każdej z czterech projekcji.

Przewidywane cele do osiągnięcia

1. Promowanie wspólnego rodzinnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
2. Integracja mieszkańców
3. Udostępnienie seansów kinowych dla osób nie mogących dojechać do stacjonarnego kina

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wykonanie projekcji (4 x 4000 zł)Gmina 16 000 zł
2Przygotowanie i sprzątanie terenuSzacunek1 000 zł
Łącznie: 17 000 zł

Opis realizacji

Zrezygnowano z realizacji projektu w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.

Postęp realizacji

Zrezygnowano z realizacji projektu w związku z sytuacją epidemiologiczną związaną z COVID-19.