projekt nr 13

13. Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego


Lokalizacja

Teren przy świetlicy wiejskiej (ul. Wiejska 21)

Streszczenie projektu

Projekt dotyczący ogrodzenia placu rekreacyjno-biesiadnego, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia plenerowa, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom - w szczególności dzieciom.

Opis projektu

Ogrodzenie terenu przy świetlicy wiejskiej w Pniowie ma na celu m.in. zapewnienie bezpieczeństwa osobom, przede wszystkim dzieciom, korzystającym z placu zabaw i siłowni napowietrznej ze względu na znajdującą się tuż obok rzekę oraz bardzo ruchliwą drogę.
Projekt dotyczy ogrodzenia terenu gminnego, w związku z czym dysponentem pozostanie Burmistrz Gminy Toszek.

Zasięg oddziaływania projektu

Użytkownikami/beneficjentami zrealizowanego projektu będą:
- mieszkańcy Sołectwa Pniów,
- dzieci,
- goście biorący udział w imprezach organizowanych w naszej wsi,
- goście korzystający z usług lokalnych przedsiębiorców,
- osoby poruszające się trasą rowerową, znajdując tam miejsce odpoczynku,
- mieszkańcy pobliskich wsi i miast,
- przyszli mieszkańcy prężnie rozwijającego się sołectwa,
- kierowcy samochodów poruszających się pobliską drogą (zmniejszone ryzyko wypadku z udziałem dzieci).

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Po realizacji projektu szacunkowa ilość użytkowników placu to 200 osób z przewidywanym wzrostem w momencie organizacji imprez plenerowych.

Przewidywane cele do osiągnięcia

- odgrodzenie terenu od sąsiadującej rzeki
- poprawa bezpieczeństwa najmłodszych mieszkańców i gości
- odgrodzenie terenu od ruchliwej drogi
- poprawa estetyki placu
- organizacja imprez plenerowych w bezpiecznych warunkach

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Materiały (słupki, panele o wys. 1,5 m., furtka, brama wjazdowa) + kompletny montaż90zł/mb15 000 zł