projekt nr 21

21. Wkręceni w pomaganie


Lokalizacja

RYNEK      82
SKWEREK 1656/228
SP2 Wilkowicka 1663/183
SP1 Dworcow246/5lub223/5
SP Paczyna 609/166
SP Pniów357/50
SP Kotulin824


Streszczenie projektu

Zadanie polega na zamontowaniu siedmiu czerwonych metalowych pojemników w kształcie serca, które będą docelowo umieszczone na terenie miasta w miejscach ogólnodostępnych. Mieszkańcy będą mogli wrzucać do pojemników zbędne nakrętki.

Opis projektu

Projekt  „Wkręceni w pomaganie” to estetyczne czerwone metalowe pojemniki w kształcie serca, które będą docelowo umieszczone  na terenie miasta w miejscach ogólnodostępnych ,do których mieszkańcy będą mogli wrzucać zbędne nakrętki. Każde serce będzie posiadało swój numer. Zebrane nakrętki będą przekazywane dla osoby potrzebującej, na przykład wymagającej leczenia rehabilitacyjnego, wyjazdów na turnusy ,zakup sprzętu leczniczego, leków, niezbędnych rzeczy do życia, lub osoby pokrzywdzonych przez los. Osoba taka wyłaniana będzie raz w roku przez wybraną komisję, do której wcześniej będą nadsyłane zgłoszenia, a osoba, której przekazane zostaną nakrętki, poinformowana zostanie o  zakresie jej obowiązków. Opróżnianie kontenerów po wcześniejszej informacji od wyznaczonej osoby będzie w gestii tejże osoby . Ponadto na koniec roku powinna przedstawić, w jakiej ilości tonażowe i, w jakiej wysokości w złotych uzyskała pomoc z przekazanych nakrętek Informacja ta będzie podawana do publicznej wiadomości w celu motywowania mieszkańców do zbiórki.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt będzie miał szeroki zasięg, ponieważ jego efekty obejmą całą Gminę Toszek i sołectwa Gminy Toszek, tj. miasto Toszek (Rynek i Skwer przy ul. Gliwickiej, Kotulin, Paczynę, Pniów). Mieszkańcy podanych miejscowości będą mogli brać udział w akcjach charytatywnych polegających na  zbieraniu nakrętek.Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Z efektów projektu będa korzystać zarówno mieszkańcy wrzucający nakrętki (ok. 3000 osób) oraz osoby z niepełnosprawnościami, dla których będą zbierane zakrętki (w każdym roku jedna lub dwie osoby).

Przewidywane cele do osiągnięcia

Cele projektu:
- wspomaganie świadomej segregacji odpadów, ekologię ,recykling
- wspieranie osób potrzebujących poprzez działanie polegające na przekazywaniu nakrętek i umieszczaniu ich w pojemnikach
- wzrost walorów estetycznych przestrzeni publicznej

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1pojemnik na korki 3 100 zł
2pojemnik na korki 3 100 zł
3pojemnik na korki 3 100 zł
4pojemnik na korki 3 100 zł
5pojemnik na korki 3 100 zł
6pojemnik na korki 3 100 zł
7pojemnik na korki 3 100 zł
8usługa zamontowania pojemników3 300 zł
Łącznie: 25 000 zł