projekt nr 17

17. Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Ciochowicach


Lokalizacja

Teren boiska sportowego LKS ,,Przyszłość" Ciochowice. Ciochowice, Szkolna 19, 44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu budowę studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Ciochowicach. Projekt podzielony na II etapy. I etap dotyczy opracowania dokumentacji z pozwoleniami (2021r.). II etap budowa studni (2022r.)

Opis projektu

Efektem jest dobry stan techniczny murawy, który umożliwi efektywne trenowanie, oraz osiąganie lepszych wyników w rozgrywkach piłki nożnej.

Zasięg oddziaływania projektu

Zasięg oddziaływania projektu to boisko sportowe w Ciochowicach, lokalna społeczność miejscowości Ciochowice, oraz mieszkańcy Gminy Toszek.
Zasięgiem oddziaływania jest rozpowszechnianie kultury i aktywności fizycznej wśród mieszkańców Ciochowic oraz Gminy Toszek

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

45 osób klubu sportowego Przyszłość Ciochowice uczestniczących w regularnych co tygodniowych treningach i meczach SZPN.  
70 osób (dzieci, młodzieży, osób dorosłych) korzystających w wolnej chwili z boiska sportowego.
W przyszłości ilość osób może się zwiększyć o dzieci, dla których planowane będą również szkolenia i treningi.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Przewidywanym celem który planuje się osiągnąć dzięki budowie studni jest zmiana sposobu nawadniania płyty boiska.
Koszty projektu zwrócą się po upływie 3-4 lat w zależności od częstotliwości nawadniania i z każdym kolejnym rokiem będą już zyskiem dla Gminy Toszek. W okresie upalnym boisko nawadniane jest codziennie, co powoduje ogromne koszty utrzymania boiska zgodnego z przepisami gry w piłkę nożną.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Wykonanie dokumentacji wraz z niezbędnymi pozwoleniamikosztorys9 000 zł