projekt nr 14

14. Skutecznie sięgnijmy po większe środki!


Lokalizacja

Zgodnie z regulaminem miejscem wykonania i wdrożenia projektu będzie Gmina Toszek.

Streszczenie projektu

Kampania promocyjna przyszłorocznego projektu zgłoszonego do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, gdzie kwota dla projektu wojewódzkiego to co najmniej 100.000,00 zł

Opis projektu

Efekt projektu w przypadku osiągnięcia celu będzie powszechnie dostępny. Sama realizacja projektu będzie polegała na stworzeniu i rozdysponowaniu materiałów mających na celu przeforsowanie wśród mieszkańców Śląska przyszłorocznego projektu zgłoszonego do Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego, a którego realizacja będzie na terenie naszej Gminy. W tym roku takim projektem jest "Rewitalizacja parku szpitalnego na terenie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Psychiatrycznego w Toszku wraz z budową tężni solankowej dla pacjentów, rodzin pacjentów, pracowników oraz mieszkańców Powiatu Gliwickiego". W zależności od wyniku głosowania można ponowić ten projekt za rok lub zgłosić inny - MBO daje możliwość podjęcia inwestycji o większym rozmachu.

Toszecki Budżet Obywatelski daje limit 25.000 zł na projekt. W przypadku projektów MBO minimalna wartość projektu to 100.000,00 zł, ale realizacji podlegają też dużo droższe.

Za wskazaną kwotę z TBO można stworzyć odpowiednią stronę internetową, opłacić jej promowanie w internecie, wytworzyć plakaty i ulotki oraz rozesłać je do wszystkich mniejszych i większych Gmin z prośbą o wsparcie toszeckiego projektu.

Poprzez zainwestowanie 25.000 możemy sięgnąć np. po 250.000,00 zł. W ramach TBO realizowanych jest 8 projektów - warto poświęcić jeden z nich by sięgnąć po środki większe, niż suma wszystkich pozostałych!

Przeprowadzenie Kampanii promocyjnej powinno pozostać w rękach odpowiedniego wydziału Urzędu Miejskiego przy współpracy z wszystkimi lokalnymi (i nie tylko) organizacjami pozarządowymi.

Zasięg oddziaływania projektu

Cała Gmina

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

9422 mieszkańców Gminy + przyjezdni

Przewidywane cele do osiągnięcia

Celem projektu jest stworzenie kampanii promocyjnej która skutecznie wypromuje przyszłoroczny projekt zgłoszony w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim Województwa Śląskiego

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Strona internetowa i przygotowanie grafiki5 000 zł
2Plakaty1 500 zł
3Ulotki800 zł
4Korespondencja - listy, paczki2 000 zł
5Promowanie w Internecie (w tym w mediach społecznosciowych) oraz radio15 700 zł
Łącznie: 25 000 zł