projekt nr 11

11. Brukowanie terenu przed świetlicą wiejską w Sarnowie


Lokalizacja

Teren przy świetlicy wiejskiej

Streszczenie projektu

Zadanie polega na wybrukowaniu terenu przy świetlicy wiejskiej w Sarnowie w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców, a szczególnie dzieci i osób starszych, osób z niepełnosprawnościami, korzystających z świetlicy i placu rekreacyjnego.

Opis projektu

Wybrukowany teren przed świetlicą będzie ogólnodostępny - ogrodzony plac zabaw jest stale otwarty dla dzieci, młodzieży i rodzin zarówno z Sarnowa jak i okolicznych miejscowości. Wszyscy uczestnicy imprez plenerowych będą korzystać z wybrukowanego podwórka.  Z terenu, na którym zostanie przeprowadzona inwestycja, będą korzystać również lokatorzy gminnych mieszkań znajdujących się nad świetlicą. Zmodernizowany teren będzie służył też jako parking dla mieszkańców i gości.

Dysponentem efektów realizacji projektu będzie sołectwo Sarnów.

Zasięg oddziaływania projektu

Zadanie będzie realizowane w Sarnowie na terenie przy świetlicy wiejskiej. Efekty projektu będą dostępne dla wszystkich mieszkańców Sarnowa i pobliskich miejscowości korzystających z oferty edukacyjnej, kulturalnej i rozrywkowej, których organizatorem będzie sołectwo Sarnów, Koło Gospodyń Wiejskich w Sarnowie. W świetlicy wiejskiej odbywają się zajęcia w ramach programu opiekuńczo-wychowawczego z ramienia OPS-u w Toszku, zajęcia edukacyjne prowadzone przez lokalnych animatorów, lokalne imprezy (dożynki, Dzień Dziecka, Dzień Kobiet, spotkanie mikołajkowe, spotkania po procesji św. Urbana, spotkania kolędowe i z orkiestrą dętą, odbywają się obrzędy liturgiczne), zajęcia gimnastyczne dla dorosłych, w tym seniorów, spotkania Koła Gospodyń Wiejskich. Z placu zabaw korzystają zarówno dzieci mieszkające w Sarnowie jak i z pobliskich wsi.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Z efektów projektu skorzystają wszyscy mieszkańcy Sarnowa i goście z innych miejscowości przybywający do świetlicy na organizowane wydarzenia. Szacunkowa ilość beneficjentów to ok. 1000 osób w ciągu roku, które uczestniczą w imprezach plenerowych, rozrywkowych i zajęciach edukacyjnych organizowanych przez sołectwo Sarnów, KGW, OPS w Toszku. Wśród odbiorców projektu będą dzieci, których w naszej miejscowości jest bardzo dużo, członkowie KGW, seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami i pozostałe grupy mieszkańców. Ponadto ze zmodernizowanego terenu będą korzystać również lokatorzy gminnych mieszkań znajdujących się nad świetlicą wiejską. Przeprowadzana inwestycja będzie miała efekt długotrwały, ponieważ wybrukowany teren posłuży przez długie lata mieszkańcom Sarnowa i poprawi ich bezpieczeństwo podczas udziału w lokalnych imprezach.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Cele projektu:
- poprawa bezpieczeństwa terenu przy świetlicy wiejskiej (Obecnie teren jest pełen krzywizn, dziur, kolein i wybrzuszeń. Po opadach deszczu zbiera się tam woda, a w niektórych miejscach zapada się grunt. Teren stanowi zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców, nierówności grożą m.in. złamaniem lub skręceniem nogi, wywróceniem się)
- poprawa estetyki i funkcjonalności parkingu przy świetlicy, poprawa przestrzeni publicznej
- umożliwienie bezpiecznego wjazdu pojazdom ogrodniczym (w celu skoszenia trawy, pielęgnacji zieleni przy świetlicy),  samochodom przewożącym dmuchańce, zespołom muzycznym itp.
- zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi i poprawa jakości ich życia
- ułatwienie dostępu do organizowanych wydarzeń dzieciom, rodzinom, osobom w podeszłym wieku i osobom z niepełnosprawnością ruchową.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Usługa wybrukowania terenu przy świetlicy wiejskiej (ok. 100 mkw) wraz z zakupem materiałówcennik25 000 zł