projekt nr 10

10. zGRAny Toszek – doposażenie biblioteki w Toszku w nowoczesne gry planszowe dla dzieci i dorosłych


Lokalizacja

Dział Bibliotek w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”
ul. Zamkowa 10
44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Doposażenie biblioteki w około 50 nowoczesnych gier planszowych o szerokim spektrum gatunkowym dla różnych grup odbiorców. Projekt przyczyni się do rozwoju osobistego i społecznego mieszkańców, tworząc atrakcyjną alternatywę dla świata wirtualnego.

Opis projektu

Dysponentem efektów projektu będzie Dział Bibliotek w Centrum Kultury „Zamek w Toszku”. Gry będą dostępne dla czytelników biblioteki na zasadach analogicznych do udostępniania księgozbioru.

Zasięg oddziaływania projektu

Projekt skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Toszek oraz innych użytkowników biblioteki.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Przy założeniach:
• zakup 50 gier,
• 18 wypożyczeń w roku (średni czas wypożyczenia jednego egzemplarza 3 tygodnie),
• średnia liczba graczy – 3 osoby
roczna maksymalna liczba osób korzystających z projektu to około 2 700 osób.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Cele projektu można podzielić na trzy obszary: społeczne, instytucjonalne oraz personalne. Najważniejsze cele społeczne to budowanie więzi, w tym rodzinnych, integracja społeczności gminnej oraz stworzenie atrakcyjnej alternatywy dla telewizora, komputera i smartfona. Wśród celów instytucjonalnych wyróżnić można poprawę atrakcyjności oferty biblioteki poprzez jej poszerzenie o różnego typu nowoczesne gry planszowe. Ponadto realizacja projektu przyczyni się do poprawy czytelnictwa, poprzez zwiększenie liczby użytkowników biblioteki. Ostatnią grupą celów jest wspieranie rozwoju dzieci i dorosłych (w tym seniorów): nauka wygrywania i przegrywania, kształtowanie umiejętności pracy w zespole i logicznego myślenia, zdolność odróżniania rozrywki od świata realnego i rozwijanie kompetencji emocjonalnych.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Zestaw około 50 gier planszowychi-szop.pl9 800 zł
2Zestaw woreczków strunowychAllegro.pl80 zł
3Komplet samoprzylepnych papierów do drukarkiAllegro.pl120 zł
Łącznie: 10 000 zł