projekt nr 3

3. Ekologiczne oświetlenie dla Pisarzowic


Lokalizacja

ul. Ogrodowa 21, oraz przed skrzyżowaniem ulic Ogrodowej i Leśnej (przy ul. Leśnej 5).

Streszczenie projektu

Projekt zakłada zakup 2 lamp solarnych typu bocian oraz ich montaż na ul. Ogrodowej w Pisarzowicach. Instalacja lamp przyczyni się do poprawy widoczności i bezpieczeństwa na tej ulicy. Projekt nie wymaga dokumentacji budowlanej tylko zgłoszenia w SP.

Opis projektu

Zamontowane lampy będą ogólnodostępnym elementem infrastruktury drogowej ulicy Ogrodowej w Pisarzowicach. Projekt nie wymaga dokumentacji budowlanej. Potrzebne jest tylko zgłoszenie w Starostwie Powiatowym oraz projekt budowlany rozmieszczenia lamp.
W załączniku znajduje się oferta na dwa komplety lamp firmy WicharyTechnik, z którą nawiązałam kontakt.

Zasięg oddziaływania projektu

Realizacja projektu będzie pożyteczna dla mieszkańców sołectwa Pisarzowice jak i osób je odwiedzających. Obecnie ulica jest słabo oświetlona i poruszanie się po niej po zmroku jest niebezpieczne dla pieszych jak i kierowców. Montaż lamp solarnych wpłynie bezpośrednio na poprawę bezpieczeństwa na tej ulicy, a dzięki zastosowaniu technologii solarnej inwestycja wykorzysta odnawialne źródło energii - energię słoneczną.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

Około 340 mieszkańców Pisarzowic oraz osoby gościnnie odwiedzające sołectwo.

Przewidywane cele do osiągnięcia

1. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców sołectwa Pisarzowice oraz osób je odwiedzających.
2. Podniesienie atrakcyjności sołectwa poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury drogowej z zastosowaniem nowoczesnej technologii.
3. Brak negatywnego oddziaływania na środowisko poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Lampa solarna typu Bocian (zakup + montaż + transport)2 szt.16 309,80 zł
2Projekt budowlany rozmieszczenia lamp - wykonanie przez Urząd Gminy1 szt.5 000 zł
Łącznie: 21 309,80 zł