projekt nr 1

1. Budowa studni głębinowej wraz z buforem na boisku KS Zamkowiec Toszek


Lokalizacja

Karola Miarki 12
44-180 Toszek

Streszczenie projektu

Projekt ma na celu w niedalekiej przyszłości,budowę studni głębinowej wraz z buforem i pompą na boisku sportowym KS Zamkowiec. Budowa studni bardzo pomoże w nawadnianiu płyty boiska oraz obszarów zieleni znajdujących się na obiekcie.

Opis projektu

Większa dostępność dla mieszkańców Toszka oraz Gminy na korzystanie z boiska oraz obiektu sportowego.
Lepsze warunki treningowe oraz meczowe dla Tarampkarzy oraz seniorow Zamkowca jak i zarówno dla Akademii Toszeckiej która równiez korzysta z naszego obiketu.

Zasięg oddziaływania projektu

Zasięg oddziaływania projektu to przede wszystkim obiekt sportowy KS Zamkowiec Toszek ale również i mieszkańcy Toszka oraz Gminy Toszek. Zasięgiem oddziałowywania jest rozpowszechnianie kultury i aktywności fizycznej w Toszku oraz Gminie Toszek ale nie tylko, ponieważ KS Zamkowiec Toszek organizuje Turnieje które sa znane już w większej części Polski.

Szacunkowo określona ilość osób (beneficjentów) korzystających z projektu po jego realizacji.

30 osób dosrosłych - drużyna seniorska korzystająca 2-3 razy w tygodniu z boiska w tym treningi oraz mecze Majer A klasy.
20 dzieci - Trampkarze Zamkowca również korzystający 2-3 razy w tygodniu z boiska w tym treningi oraz mecze IV Ligi okręgowej C1 Trampkarze.
20-30 dzieci Toszeckiej Akademii Piłkarskiej korzystających 2-3 razy w tygodniu w tym treningi oraz mecze w ramach ligi Podokręgu Zabrze.
Mieszkańcy Toszka w bardzo dużej ilości korzystający z obektu sportowego oraz płyty boiska podczas turniejów i innych imprez sporotwych.

Przewidywane cele do osiągnięcia

Głównym celem jest uzyskanie wszelkich pozwoleń a następnie budpwa studni głebinowej, która nie tylko będzie służyć dla KS Zamkowiec Toszek ale równiez i dla mieszkańców.
celem realizacji zadania jest zmiana nawadniania boiska oraz zieleni znajdującej się na obiekcie sportowym KS Zamkowiec.
Poprawa stanu płyty boiska.
Znacznie mniejsze zużycie wody miejskiej.
Możliwość postawienia w przyszłości hydrantu, który kiedyś może posłużyć również mieszkańcom przy boisku.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaPodstawa szacunkuŁączny koszt
1Projektrozeznanie5 000 zł
2Operat wodnoprawnyrozeznanie2 500 zł
3Opłaty za wydanie pozwolenia wodnoprawnegorozeznanie450 zł
4Opłaty skarbowerozeznanie550 zł
5Zraszacz obrotowy 8005 firmy Raind Bird ( 22 sztuki)rozeznanie7 500 zł
Łącznie: 16 000 zł