Witamy na stronie umożliwiającej wzięcie udziału
w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Gminy Toszek 2020

Zasady głosowania:

  • Uprawnionymi do wzięcia udziału w głosowaniu są mieszkańcy Gminy Toszek.
  • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać maksymalnie dwa projekty z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranych projektach.
  • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz.
  • Aby prawidłowo oddać głos należy podać imię i nazwisko, oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.
  • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.
  • W celu weryfikacji oddania głosu należy wprowadzić w określone pole numer swojego telefonu komórkowego.
  • Na wskazany numer telefonu głosujący otrzyma SMS-em kod weryfikacyjny, który należy wpisać w kolejne pole.
  • Jeden numer telefonu mogą wykorzystać dwie osoby.
Aby rozpocząć głosowanie, kliknij przycisk „Rozpocznij głosowanie”.
Wstecz

Krok 1 z 3: Wybór projektów

Krok 2 z 3: Uzupełnij dane

Krok 3 z 3: Zweryfikuj dane

Wybierz przynajmniej jeden projekt (Kolejność nie ma znaczenia)

Wybrałeś 1 z 2 projektów

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Dalej

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe

Nieprawidłowy numer PESEL! Sprawdź poprawność wpisanych danych.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem serwisu internetowego toszek.budzet-obywatelski.org jest Burmistrz Toszka z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku, Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek.

Burmistrz Toszka szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych, przechowywania 
i każdego innego przetwarzania wykorzystuje odpowiednie narzędzia techniczne 
i informatyczne oraz stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne. 
W trakcie korzystania z serwisu toszek.budzet-obywatelski.org chronimy Twoją prywatność zapewniając przestrzeganie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak również zapewniając ich ochronę od strony informatycznej i technicznej. Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy 
z tych informacji korzystać. 

1. W czasie korzystania z serwisu toszek.budzet-obywatelski.org, podczas wypełnienia formularza rejestracyjnego, kontaktowego itp. możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: Imię i Nazwisko, Data urodzenia, Miejsce zameldowania.
2. Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika systemu podczas rejestracji w serwisie, lub podczas wykorzystania formularza kontaktowego służącego do komunikacji z Burmistrzem Toszka.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednakże brak zgody na ich przetwarzanie przez Burmistrza Toszka uniemożliwia skorzystanie serwisu.
3. Celem użycia danych osobowych jest świadczenie usługi w serwisie toszek.budzet-obywatelski.org w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego.
4. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które dotyczą jego osoby w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
5. System informatyczny oraz dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniający bardzo wysokie wymagania bezpieczeństwa zarówno pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
6. Dane, które przesyłane są na nasze serwery są chronione są przy pomocy protokołu SSL/TLS. Oznacza to, że dane osobowe przesyłane są przy wykorzystaniu zabezpieczeń kryptograficznych (szyfrowane).
7. Współpracujemy z ekspertami IT zapewniającymi stałe bezpieczeństwo Państwa danych osobowych i dostosowywanie systemu informatycznego do zmieniającej się dynamicznie rzeczywistości i zagrożeń. Programiści czuwają nad bieżącym wdrażaniem odpowiednich procedur i bezpieczeństwem Twoich danych.
8. W celu zapewnienia usługi o najwyższej jakości korzystamy z pomocy partnera – firmy MediaPark Sp z o.o. , który jest ogólnopolskim dostawcą i operatorem aplikacji budzet-obywatelski.org. MediaPark zapewnia przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa w tym dotyczących ochrony danych osobowych. Przekazujemy im jedynie te dane, które są niezbędne, wyłącznie do celów określonych w umowie, czyli administrowania serwisem oraz procesem zliczania głosów.
Cała procedura jest nadzorowane przez Burmistrza Toszka, a po zakończeniu świadczenia usługi i przekazaniu wyników głosowania do Burmistrza Toszka, MediaPark bezpowrotnie kasuje z baz danych wszelkie dane osobowe.
9. Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy innym podmiotom trzecim ani państwom trzecim.
10. Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa. 
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
11. Strona internetowa toszek.budzet-obywatelski.org wykorzystuje tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem a naszymi serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
12. Ze względów bezpieczeństwa dane o adresie IP użytkownika serwisu, zapisywane są w logach systemowych serwera. Sam adres IP nie pozwala na bezpośrednią identyfikację użytkownika.
13. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności. 
14. Do korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem witryny internetowej serwisu wymagana jest poprawnie skonfigurowana przeglądarka internetowa.
15. Dbamy o prywatność Użytkowników serwisu, w związku z tym każdy korzystający z naszej aplikacji lub witryny internetowej zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych następujących treści: 
a) charakterze bezprawnym, 
b) które powodują zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych należących do Burmistrza Toszka lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług, 
c) które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub które są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
16. W razie wykrycia nieprawidłowości lub zagrożeń powodowanych przez osoby nierespektujące przepisów prawa i regulacji obowiązujących w naszym serwisie, będziemy współpracować z policją, prokuraturą, sądami, by pomóc w ujęciu osób dopuszczających się czynów zabronionych.
17. W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości do Inspektora Ochrony Danych na adres email jbartkowiak@pharos. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
18. W przypadku, jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Głos na podane dane został już oddany

Jeżeli nie oddawałeś(aś) wcześniej głosu
skontaktuj się z nami w celu wyjaśnienia sytuacji.

Podany PESEL jest nieprawidłowy

Na podane dane została wydana karta do głosowania

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwisko.

Sprawdź czy poprawnie wpisałeś nazwiko rodowe matki.

Osoba o podanym numerze PESEL nie jest uprawniona do głosowania.

Osoba o podanych danych nie jest uprawniona do głosowania.

Projekt nieuprawniony do głosowania

Serwer jest chwilowo niedostępny.
Spróbuj później, lub skontaktuj się z nami.

Brak połączenia z internetem!
Sprawdź łącze i spróbuj ponownie.

Kod z orbazka jest nieprawidłowy

Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
1
„20-lecie harcerstwa na ziemiach toszeckich"
Z okazji 20-lecia odrodzenia harcerstwa na ziemiach toszeckich chcemy zaprosić mieszkańców Toszka na 5 wydarzeń w 2020 roku: 1. Dzień Myśli Braterskiej (II) 2. Harcerskie Zakończenie Roku (VI/VII) 3. Harcerski Start (VIII/IX) 4. Niepodległościowa Gra
25 000 zł
Wybierz
2
Rodzinne EKO spacery i wycieczki rowerowe dla mieszkańców z atrakcyjnymi akcesoriami dla uczestników - bidon termiczny, butelka filtrująca, opaska LED
Rodzinne spacery i wycieczki rowerowe (z rejsem statkiem) dla mieszkańców Gminy realizowane w okresie maj - wrzesień. Wycieczki promują zdrowy styl życia, ekologię, wspólne spędzanie czasu i zawierają wyposażenie uczestników w niezbędne akcesoria
15 520 zł
Wybierz
3
Zakup sceny plenerowej z zabudową
Zadanie polega na zakupieniu profesjonalnej sceny plenerowej wraz z zadaszeniem w celu organizacji lokalnych imprez plenerowych w Sarnowie. Zakupiony obiekt będzie ogólnodostępny dla mieszkańców i pozwoli na organizację imprez na wyższym poziomie.
24 000 zł
Wybierz
4
Bezpieczny Strażak - Bezpieczny mieszkaniec Gminy Toszek
Wyposażenie jednostki OSP Toszek w mundury bojowe niezbędne podczas wszystkich wypadków drogowych, pożarów oraz innych zdarzeń wymagających interwencji Straży Pożarnej. Doposażenie spowoduje zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców całej gminy.
24 600 zł
Wybierz
5
Śladami historii parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Toszku (wystawa muzealna)
Celem projektu jest stworzenie wystawy muzealnej dotyczącej historii parafii. Projekt polega na przygotowaniu pomieszczenia (oratorium kościoła) zakupu gablot i wykonaniu tablic informacyjnych oraz wykonaniu oświetlenia i zabezpieczenia ekspozycji.
23 700 zł
Wybierz
6
Toszeckie Letnie Kino Plenerowe
Toszeckie Letnie Kino Plenerowe jako sposób na przyjemne spędzenie czasu na świeżym powietrzu w malowniczym miejscu jakim jest nasz Toszecki Zamek. Seanse weekendowe zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych.
17 000 zł
Wybierz
7
Modernizacja placu zabaw
Zakup dużej platformy zabawowej z 2 zjeżdżalniami Wymiana podłoża na terenie placu zabaw Ogrodzenie placu zabaw Oświetlenie solarne led x 2 placu zabaw
24 971 zł
Wybierz
8
Plac zabaw przy boisku sportowym
Zakup sprzętu do wyposażenia placu zabaw przy boisku sportowym "Zamkowiec Toszek" oraz przygotowanie wraz z poprawą zieleni pod wykonanie zlecenia placu zabaw.
25 000 zł
Wybierz
9
Infrastruktura dla dzieci na Oraczu
Projekt ma na celu stworzenie zalążka placu zabaw, który w kolejnych latach -zgodnie z potrzebami- może być rozbudowany. Ustronność tego miejsca oraz odległość od Toszkolandu to mocne strony tego projektu.
24 600 zł
Wybierz
10
Poprawa oświetlenia w sołectwie Ciochowice
Budowa lampy solarnej w newralgicznych, nie oświetlonych miejscach sołectwa Ciochowice (skrzyżowania dróg gminnych) w celu poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.
25 000 zł
Wybierz
11
Budowa studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym w Paczynie
Projekt ma na celu budowę studni głębinowej wraz z buforem wodnym na boisku sportowym LKS w Paczynie. Budowa studni pomoże w nawadnianiu płyty boiska oraz obszaru zieleni. Studnia pozwoli uniknąć kosztów związanych z zakupem wody do nawadniania.
25 000 zł
Wybierz
12
Budowa parkingu przy ul. Świbskiej w Kotulinie
Parking na działce 863/198 o pow. 147m2 z kostki brukowej szarej o grubości 8cm na podsypce piaskowo-cementowej. Miejsca postojowe oddzielone pasami z kostki brukowej czerwonej o wym.2,5m x 5,0m i 3,60 x 5,0m dla osoby niepełnosprawnej.
25 000 zł
Wybierz
13
Ogrodzenie placu rekreacyjno-biesiadnego
Projekt dotyczący ogrodzenia placu rekreacyjno-biesiadnego, na którym znajduje się plac zabaw i siłownia plenerowa, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom - w szczególności dzieciom.
15 000 zł
Wybierz

Brak projektów

Zatwierdź swój głos

Weryfikacja SMS pomaga chronić głosowanie przed naruszeniami regulaminu.
To proste, bezpieczne i całkowicie darmowe. Żadne opłaty nie zostaną naliczane!
Jedyne co musisz zrobić to potwierdzić swój głos kodem przesłanym przez SMS.

Bez obaw - użyjemy Twojego numeru wyłącznie do weryfikacji głosu.
Numer nie będzie pokazywany innym użytkownikom ani przekazywany żadnym firmom.

Podaj numer telefonu

+ 48

Wprowadź polski numer telefonu

Pamiętaj! Możesz otrzymać tylko dwa kody na jeden numer telefonu komórkowego. Mam już kod.

Wysłano kod SMS na numer:

Wpisz otrzymany kod z SMS

Wiadomość SMS z kodem otrzymasz w ciągu 3 minut.
W przypadku problemów z zasięgiem telefonu dostarczenie wiadomości SMS może się opóźnić. Pamiętaj! Dopóki nie użyjesz kodu z SMS, Twój numer telefonu oraz Dane osobowe nie zostaną zablokowane i możesz wysłać wiadomość SMS jeszcze raz.

Jeżeli problem się powtarza, Skontaktuj się z nami.

×